100 % MILJÖVÄNLIG!

CANNA One är en innovativ och miljövänlig båt. Skrovet är tillverkat av kompositmaterial förstärkta med linfiber och av biologiska hartser. NFC är en förkortning av Natural Fibre Composites (kompositmaterial av naturfiber) som är ett innovativt alternativ till traditionella kompositstrukturer av glasfiberförstärkta polyestrar med jämförbara egenskaper. De flesta material som används vid tillverkningen av CANNA One är helt återvinningsbara och koldioxidavtrycket kommer att minimeras.

Integrerad elektrisk motor som drivs av lätta ackumulatorer, genererar inte föroreningar och garanterar problemfri och tyst drift. Den är alltid driftsklar. Den uppnår maximalt vridmoment omedelbart efter att den startats.

SEGLA MED OSS!

Vi bygger ett starkt igenkännbart varumärke som kommer att förändra fritids- och motorbåtindustrin. Tack vare motorbåten CANNA One går vi mot en positiv, miljövänlig förändring genom minskning av bullernivå, utsläpp och avfall.

Vi genomför våra planer med hänsyn till allt större betoning på tillämpning av nollutsläppslösningar inom transport och fritid samt den ökande efterfrågan på moderna fritidsbåtar.

Detta underlättas av:

  • fortsatt teknisk utveckling inom elektriska motorer och ackumulatorer med mycket hög prestanda;
  • snabb utveckling av kompositmaterial av naturfiber – ett innovativt alternativ till traditionella polyestrar av glasfiber;
  • ständiga förändringar och allt strängare lagstiftning om utsläpp.


BRA ATT HA – BRA ATT ANVÄNDA!

Båten CANNA One är avsedd för ovanliga människor. Allt beror på dina behov. Om du bor vid sjön, vid havet osv. och behöver ett transportmedel är CANNA One för dig. Ägnar dig du åt idrott eller turism? Utveckla dina passioner med CANNA One!

Eller vill du helt enkelt äga den? Vår båt är den rätta balansen mellan praktisk användning och underhållning i en klassisk, prestigefylld form.

Du kan fortfarande få ”gammaldags” upplevelser och njuta av okonventionella, innovativa lösningar. Den miljövänliga båten CANNA One förenar modern teknik med klassisk form. Känn komfort, lugn, vinden i håret – ha det kul samtidigt som du bygger en bättre, grönare värld.

Specifikation

Total längd 5,50 m
Total bredd 1,94 m
Djupgående 0,51 m
Deplacement (beroende på utrustning) ca 650 kg
Maximal hastighet 25 kn
CE-kategori C (kustvatten)
Antal passagerare 4 personer

MODERN TEKNIK OCH KLASSISK FORM!

Växtbaserade lättviktslaminat minskar båtens vikt vilket gör att den har en bättre manöverförmåga och den ”gröna energin” i i litiumjonackumulatorer kan användas ekonomiskt av den integrerade elmotorn. Båtens prestanda är direkt proportionella mot de tillämpade innovativa lösningarna.

Lyxig karaktär och tidlös känsla – detta är CANNA One. Dess klassiska form för tanken till lyx och innovativa designeridéer från 1920-talet och döljer teknik som tar dig till 2000-talet, men samtidigt låter dig bevara balansen mellan känslan av frihet, prestige och negativ inverkan på miljön.

Kompositmaterial förstärkta med linfiber


– bättre manöverförmåga och ekonomisk energianvändning tack vare minskad vikt
– samma hållfasthetsnivå
– alternativ till traditionella kompositkonstruktioner
– förbättrad dämpning av vibrationer ökar komforten och minskar buller
– begränsad miljöpåverkan
– CO2-neutral fiber
– värmeåtervinning inom ramen för system för hantering av kommunalt avfall vid slutet av livscykeln

Biologiska hartser


– ”grön” tillverkningsmaterial
– tillverkat av förnybara biologiska resurser
– innehåller inte bisfenol A – låg luktnivå
– UV-beständiga
– korrosionsbeständiga och slittåliga

Elektrisk motor


Alltid driftsklar. Uppnår maximalt vridmoment omedelbart efter att den startats. Förorenar inte miljön under drift.

Litiumjonackumulatorer


– ingen risk förknippad med högspänning
– fjärrgränssnitt för system
– allra senaste teknik för litiumjonackumulatorer
– säker installation och drift

CANNA Boats Sp. z o. o
ul Jabłoniowa 20/512
80-175 Gdańsk
POLAND
info@cannaboats.com
+48 58 333 43 81